Форма 1 Підприємство Річна бланк

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,4 из 5)
Дата добавления: 31.03.2018
Скачиваний: 229 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

Про затвердження Порядку ведення: від 17. Нормальне відображення сторінки не можливе Internet Explorer через відсутність багатьох потрібних функцій. Для роботи з цією сторінкою потрібно увімкнути javascript в параметрах браузера. Форма 1 Підприємство Річна бланк та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 17 жовтня 2003 р.

Законом України від 15 червня 2004 р. Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, а дев’ятою та десятою цифрами є нулі. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державним агентством земельних ресурсів у шестимісячний строк забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про Державний земельний кадастр», крім пункту 4, який набирає чинності з дня її опублікування. Цей Порядок визначає процедуру та вимоги щодо ведення Державного земельного кадастру. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Земельному кодексі України, Законах України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях. Ведення Державного земельного кадастру здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи.

Держателем Державного земельного кадастру є Держгеокадастр. Функції адміністратора Державного земельного кадастру виконує визначене Держгеокадастром за погодженням з Мінагрополітики державне підприємство, яке належить до сфери управління Держгеокадастру. До складу Держгеокадастру та його територіальних органів входять державні кадастрові реєстратори, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах повноважень, визначених Законом України «Про Державний земельний кадастр» та цим Порядком. Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, а також відмову у внесенні або наданні відомостей.

Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора і власну печатку, форми та опис яких визначаються Мінагрополітики. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об’єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора, пов’язану із здійсненням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється.

Авторский обзор на «Форма 1 Підприємство Річна бланк»

Під втручанням у діяльність Державного кадастрового реєстратора розуміється прямо не передбачена законодавством дія будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об’єднань, яка стосується здійснення Державним кадастровим реєстратором повноважень, визначених Законом України «Про Державний земельний кадастр» та цим Порядком. Порядку проведення стажування у сфері земельних відносин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2016 р.

Порядком, у межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Автономної Республіки Крим, областей, мм. Автономної Республіки Крим, областей, мм. Розподіл повноважень державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів здійснює Держгеокадастр.

Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру дати та номера реєстрації заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду. Відомостями Державного земельного кадастру є всі відомості, які підлягають внесенню до нього згідно з цим Порядком та у порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами, а також відомості, одержані внаслідок їх оброблення, систематизації та узагальнення.

Відомості Державного земельного кадастру є офіційними і вважаються об’єктивними та достовірними, якщо інше не доведено судом. Відомості Державного земельного кадастру підлягають відображенню у документах Державного земельного кадастру. Відомості про об’єкти Державного земельного кадастру вносяться до нього відповідно до пунктів 66-137 цього Порядку.

Відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру вносяться до нього з точністю до чотирьох значущих цифр після коми. Вимоги форма 1 Підприємство Річна бланк змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначені у додатку 1. До Державного земельного кадастру вносяться геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру та відомості про неї, зазначені у пунктах 89 і 90 цього Порядку.

Геодезичною основою Державного земельного кадастру є координати пунктів державної геодезичної мережі в єдиній державній системі координат. Державного земельного кадастру, створених в інших системах координат, до Державного земельного кадастру можуть бути внесені додаткові відомості про координати пунктів державної геодезичної мережі у відповідних системах координат. Держгеокадастру або отримані ним від суб’єктів інформаційної взаємодії та придатні для ведення Державного земельного кадастру. Відомості про геодезичну та картографічну основу підлягають обов’язковій передачі Держгеокадастру за його письмовим зверненням центральними органами виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державним підприємством «Державний картографо-геодезичний фонд України» та іншими суб’єктами інформаційної взаємодії.

Автономної Республіки Крим, областей, мм. Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Державного земельного кадастру відповідно до цього Порядку не є обов’язковим та передбачено законодавством.

Система кадастрової ідентифікації об’єктів Державного земельного кадастру є єдиною на всій території України. Державному земельному кадастрі є їх обліковий номер. Державному земельному кадастрі є її кадастровий номер. Кадастровий номер земельної ділянки не відображає її приналежність до будь-якої адміністративно-територіальної одиниці в межах державного кордону. Державного земельного кадастру і зберігається за ним протягом усього часу існування.

Обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру присвоюється з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Державного земельного кадастру зберігається у Державному земельному кадастрі постійно. Державного земельного кадастру відповідає коду Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97.

Кадастровим номером земельної ділянки є індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. Кадастровий номер земельної ділянки присвоюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку, інших відомостей про неї кадастровий номер не змінюється. У разі поділу чи об’єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер. Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки відокремлюються один від одного двокрапкою.